HACI

is. [ ər. ] din. Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad.
Hacısan, məşhədisən, sahibimizsən, ağasan; İstəyirsən həmi qırxıb bizi, həm də sağasan? Ə.Nəzmi.

◊ Hacılar yolu – bax kəhkəşan.
Hacılar yolunda böyük bir ulduz; Uzaq üfüqlərə sayə salmışdı. S.Vurğun.

HACƏT
HACIBƏRİBAX

Значение слова в других словарях