HARAMI

Ərəbcədir, haram “qadağa” deməkdir. Hərami (harami) isə “qadağanı pozan, quldurluq edən şəxs”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HARAM
HARIN

Значение слова в других словарях