HULU

Şaftalının bir növünə “hulu şaftalı” deyirlər. Buradakı hulu sözü tüklü sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HUASIMAQ
HUMAY

Значение слова в других словарях