HUMAY

Fars dilində huma sözü “cənnət quşu”, humayun isə “xoşbəxt olan” anlamlarında işlədilir (humayun keçmişdə həm də sultanların epiteti idi). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HULU
HUMUS

Значение слова в других словарях