İDENTİKLİK

i. identity, sameness

İDENTİK
İDEOLOGİYA

Digər lüğətlərdə