İNAMSIZ

İNAMSIZ – ETİBARLI İnamsız hərəkətləri bizi təngə gətirdi. Öz ətrafımıza etibarlı adamlar yığaq (S.Vəliyev).

İNADKAR
İNAMSIZLIQ

Digər lüğətlərdə