İNCƏLİK

İNCƏLİK – KOBUDLUQ Gözəllik, incəlik, sevgi, vəfa insandan ayrılmaz (S.Rüstəm); Mən onun hərəkətində bir kobudluq hiss edirəm.

İNCƏLİK – QABALIQ Düzü belədir, hər halda bu incəliyi nəzərə almaq lazımdır (M.Talıbov); İncəlir hər qabalıq sənətdən (H.Cavid).

İNCƏ
İNCƏLMƏK

Digər lüğətlərdə