İRƏLİ

İRƏLİ – SONRA O məndən bir-iki saat irəli gəldi (N.Vəzirov); Sonralar xatirələr bizi öz qucağına aldı (Y.Əzimzadə).

İRADƏSİZLİK
İRİ

Digər lüğətlərdə