İRƏMƏ

i. bax irəməlik

İRƏLİLİK
İRƏMƏLİK

Digər lüğətlərdə