İYİRMİ

sy. twenty; ~ bir twenty-one; ~ iki twenty-two; ~ üç və s. twenty-three, etc.

İYİMİŞ
İYİRMİCƏ

Digər lüğətlərdə