İYİRMİ...

Bu sayla əlaqədar olan bir sıra mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi; məs.: iyirmibeşlik, iyirmiqəpiklik.
İYİRMİ
İYİRMİ-İYİRMİ

Digər lüğətlərdə