İYİRMİ

say. On doqquzdan sonra gələn say –
20. İyirmi manat. İyirmi ədəd. İyirmi gün.
– Hələ işin başlanmasına iyirmi dəqiqə var… M.Hüseyn.

İYİR
İYİRMİ...

Digər lüğətlərdə