JANDARMÉRİYA

[ fr. ] Çar Rusiyasında və burjuaziya ölkələrində siyasi mühafizə və inqilabi hərəkata qarşı mübarizə üçün xüsusi polis qoşunları.
Bu adam … çar jandarmeriyasından böyük bir mükafat deyil, ağır bir cəza alacaqdır. M.S.Ordubadi.

JANDARMALIQ
JANR

Digər lüğətlərdə