JELATİNLƏŞDİRİLMƏK

məch. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulunu soyutmaqla həlməşik halına salınmaq.
JELATİNLƏŞDİRİLMƏ
JELATİNLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə