JELONKAÇILIQ

is. köhn. Jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlənin işi, peşəsi.
JELONKAÇI
JENŞÉN

Digər lüğətlərdə