JİLETLİK

sif. Jilet üçün yarayan.
JİLETLİ
JİRÓ

Digər lüğətlərdə