LALƏÇİÇƏK

lalə gülü, lalə çiçəyi; lalə çiçəyi kimi gözəl qız.
LALƏBƏYİM
LALƏGUN