Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • LENA

  «Yelena»nın ixtisarı; günəşli, Günəş işığı; Lena çayı

  Tam oxu »
 • LEONARA

  şir qızı; şirtək qoçaq qız

  Tam oxu »
 • LEYLA

  gecəyə aid olan, gecə; incə, zərif zanbaq

  Tam oxu »
 • LEYLAXANIM

  Leyla xanım; incə, zərif, qarasaçlı, zanbaq kimi qız

  Tam oxu »
 • LEYLAM

  mənim Leylam, sənin Leylan

  Tam oxu »
 • LEYLAN

  mənim Leylam, sənin Leylan

  Tam oxu »
 • LEYLİ

  gecəyə aid olan, gecə; incə, zərif zanbaq

  Tam oxu »
 • LEYLİXANIM

  Leyla xanım; incə, zərif, qarasaçlı, zanbaq kimi qız

  Tam oxu »
 • LEYSANƏT

  leysanlı, leysanlar; güclü yağışlar

  Tam oxu »
 • LƏLİLƏ

  ağıllı, zəkalı, sağlam düşüncəli, ehtiyatlı

  Tam oxu »
 • LƏMAN

  işıldayan, parıldayan, işartı verən

  Tam oxu »
 • LƏMƏN

  işıldayan, parıldayan, işartı verən

  Tam oxu »
 • LƏRZƏ

  titrəmə, titrəyiş, əsmə

  Tam oxu »
 • LƏTAFƏT

  incəlik, lətiflik, mülayimlik; gözəllik

  Tam oxu »
 • LƏYAQƏT

  layiq olma, bəyənilmə

  Tam oxu »
 • LƏZİFƏ

  şirin, ləziz, xoşagələn

  Tam oxu »
 • LİANORA

  şir qızı; şirtək qoçaq qız

  Tam oxu »
 • LİDA

  Kiçik Asiyada qədim ölkə adındandır

  Tam oxu »
 • LİDİYA

  Kiçik Asiyada qədim ölkə adındandır

  Tam oxu »
 • LİLDAR

  sulu yerlərdə bitən yarpaqlı ot-bitki

  Tam oxu »
 • LİLPAR

  sulu və nəmişlik yerlərdə bitən yarpaqlı ot

  Tam oxu »
 • LİLUFƏR

  bax: Nilufər

  Tam oxu »
 • LİMON

  həmişəyaşıl sitrus ağacının sarı rəngli meyvəsi

  Tam oxu »
 • LİMONAD

  müxtəlif meyvə, giləmeyvə və səbzəvatdan istifadə yolu ilə hazırlanan sərinləşdirici şirəli içki

  Tam oxu »
 • LİMUNƏ

  limona aid olan, limonla əlaqədar olan; limonad

  Tam oxu »
 • LİMUNƏT

  limona aid olan, limonla əlaqədar olan; limonad

  Tam oxu »
 • LİMUZƏR

  qızıl limon, qızılı limon

  Tam oxu »
 • LİRA

  simli musiqi aləti; rübab

  Tam oxu »
 • LİVANƏ

  eyniadlı dövlətin adındandır; Livandan olan qız

  Tam oxu »
 • LİZA

  buna görə; bax: Luiza

  Tam oxu »
 • LUİZA

  döyüş, vuruş, vuruşma şöhrəti

  Tam oxu »
 • LUMİYYƏ

  limona aid olan, limonla əlaqədar olan; limonad

  Tam oxu »
 • LUMİYYƏ

  limona aid olan, limonlar

  Tam oxu »
 • LUMU

  yun. "limon"un ərəbləşmiş forması

  Tam oxu »
 • LUMUGÜL

  limon gülü, limon çiçəyi

  Tam oxu »
 • LUMUZƏR

  qızıl limon, qızılı limon

  Tam oxu »
 • LÜBADƏ

  əjdaha kasası

  Tam oxu »
 • LÜBANƏ

  böyük, çoxlu; mühüm, vacib; iş, fəaliyyət

  Tam oxu »
 • LÜİZA

  döyüş, vuruş, vuruşma şöhrəti

  Tam oxu »
 • LÜMİYYƏ

  limona aid olan, limonlar

  Tam oxu »
 • LÜMUZƏR

  qızıl limon, qızılı limon

  Tam oxu »
 • LÜTFİNA

  lütfkar, iltifatlı, mərhəmətli, xeyirxah

  Tam oxu »
 • LÜTFİNAZ

  nazın lütfi, nazın mehribanlığı, nazın xoşluğu

  Tam oxu »
 • LÜTFİYAZ

  yazın lütfi, yazın mehribanlığı, xoşluğu

  Tam oxu »
 • LÜTFİYƏ

  lütfkar, iltifatlı, mərhəmətli, xeyirxah

  Tam oxu »
 • LÜTFİYYƏ

  lütfkar, iltifatlı, mərhəmətli, xeyirxah

  Tam oxu »
 • LÜTVİYYƏ

  lütfkar, iltifatlı, mərhəmətli, xeyirxah

  Tam oxu »
 • LYUDMİLA

  lyudi mila; səmimi adam, mehriban insan

  Tam oxu »
 • MACƏRA

  həyəcanlı hadisə, sərgüzəşt, əhvalat

  Tam oxu »
 • MAFİYƏ

  «ma» (su) və «fiyət» (qiymət) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli, dəyərli su» deməkdir

  Tam oxu »