Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • LUİZA

  döyüş, vuruş, vuruşma şöhrəti

  Tam oxu »
 • LUMİYYƏ

  limona aid olan, limonla əlaqədar olan; limonad

  Tam oxu »
 • LUMİYYƏ

  limona aid olan, limonlar

  Tam oxu »
 • LUMU

  yun. "limon"un ərəbləşmiş forması

  Tam oxu »
 • LUMUGÜL

  limon gülü, limon çiçəyi

  Tam oxu »
 • LUMUZƏR

  qızıl limon, qızılı limon

  Tam oxu »
 • LÜBADƏ

  əjdaha kasası

  Tam oxu »
 • LÜBANƏ

  böyük, çoxlu; mühüm, vacib; iş, fəaliyyət

  Tam oxu »
 • LÜİZA

  döyüş, vuruş, vuruşma şöhrəti

  Tam oxu »
 • LÜMİYYƏ

  limona aid olan, limonlar

  Tam oxu »
 • LÜMUZƏR

  qızıl limon, qızılı limon

  Tam oxu »
 • LÜTFİNA

  lütfkar, iltifatlı, mərhəmətli, xeyirxah

  Tam oxu »
 • LÜTFİNAZ

  nazın lütfi, nazın mehribanlığı, nazın xoşluğu

  Tam oxu »
 • LÜTFİYAZ

  yazın lütfi, yazın mehribanlığı, xoşluğu

  Tam oxu »
 • LÜTFİYƏ

  lütfkar, iltifatlı, mərhəmətli, xeyirxah

  Tam oxu »
 • LÜTFİYYƏ

  lütfkar, iltifatlı, mərhəmətli, xeyirxah

  Tam oxu »
 • LÜTVİYYƏ

  lütfkar, iltifatlı, mərhəmətli, xeyirxah

  Tam oxu »
 • LYUDMİLA

  lyudi mila; səmimi adam, mehriban insan

  Tam oxu »
 • MACƏRA

  həyəcanlı hadisə, sərgüzəşt, əhvalat

  Tam oxu »
 • MAFİYƏ

  «ma» (su) və «fiyət» (qiymət) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli, dəyərli su» deməkdir

  Tam oxu »
 • MAFİYYƏ

  «ma» (su) və «fiyət» (qiymət) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli, dəyərli su» deməkdir

  Tam oxu »
 • MAFİZƏ

  “məhfəzə” sözündən olub, mücrü, sandıqça, qılaf deməkdir

  Tam oxu »
 • MAFRUZƏ

  almaq; sayılan, seçmə; icrası vacib olan; fərz, güman

  Tam oxu »
 • MAHAM

  aylar; gözəl, qəşəng, gözəlçə, qəşəngçə

  Tam oxu »
 • MAHAN

  aylar; gözəl, qəşəng, gözəlçə, qəşəngçə

  Tam oxu »
 • MAHCAMAL

  Ay camallı, Ay üzlü, Ay bənizli

  Tam oxu »
 • MAHİ

  Aya aid olan, Aya məxsus olan

  Tam oxu »
 • MAHİNUR

  Ay nuru, Ay işığı

  Tam oxu »
 • MAHİSARA

  təmiz, saf Ay; təmiz, saf Sara

  Tam oxu »
 • MAHİTAB

  Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə

  Tam oxu »
 • MAHİTAC

  Ayın tacı; Ay haləsi, Ayın parlaq işığı

  Tam oxu »
 • MAHİTAVAN

  Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə

  Tam oxu »
 • MAHİTƏBAN

  Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏ

  daxili məzmun, xüsusiyyət, əsl məna, məğz

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏT

  daxili məzmun, xüsusiyyət, əsl məna, məğz

  Tam oxu »
 • MAHİZAR

  üzü Aya bənzəyən, sifəti Ay kimi olan; gözəl

  Tam oxu »
 • MAHİZƏ

  Ay kimi, Aya bənzər; ağbəniz gözəl

  Tam oxu »
 • MAHİZƏR

  üzü Aya bənzəyən, sifəti Ay kimi olan; gözəl

  Tam oxu »
 • MAHLİQA

  Ay üzlü, Ay bənizli; gözəl

  Tam oxu »
 • MAHMƏNZƏR

  Ay üzlü, Ay görünüşlü (gözəl)

  Tam oxu »
 • MAHMİZƏR

  “Mahmənzər” (bax) adının dəyişikliyə uğramış forması

  Tam oxu »
 • MAHMUR

  yuxulu, uyğulu, dalğın; məst, xumarlanma

  Tam oxu »
 • MAHMURƏ

  yuxulu, uyğulu, dalğın; məst, xumarlanma

  Tam oxu »
 • MAHMUZƏR

  “Mahmənzər” (bax) adının dəyişikliyə uğramış forması

  Tam oxu »
 • MAHNAR

  Ay işıqlı; Ay odlu, sarı qız

  Tam oxu »
 • MAHNARƏ

  odlu, isti may, qızmar may

  Tam oxu »
 • MAHNAZ

  Ay kimi nazlanan; Ayın nazı

  Tam oxu »
 • MAHNİGAR

  Ayın surəti, Ay üzlü, Ay surətli; qəşəng

  Tam oxu »
 • MAHNİSƏ

  Ayüzlü qız(lar), Ay surətli qadın(lar)

  Tam oxu »
 • MAHNİŞAN

  Ay nişanəsi, əlaməti; meh, yel əlaməti, nişanəsi

  Tam oxu »