LALƏBƏNİZ

lalə kimi qız, lalə üzlü gözəl.
LALƏ
LALƏBƏYİM