LALƏNDƏR

laləyə sahib olan, laləyə malik olan; lalə kimi səp.
LALƏNDƏ
LALƏNUR