LALƏNDAR

laləyə sahib olan, laləyə malik olan; lalə kimi səp.
LALƏM
LALƏNDƏ