LALƏRUH

lalə canlı, laləyə bənzər; çox gözəl qız.
LALƏNUR
LALƏRUX