LALƏBƏYİM

lalə kimi gözəl bəyim, qırmızı bəyim.
LALƏBƏNİZ
LALƏÇİÇƏK