LALƏXANIM

Lalə xanım; lalə kimi xanım.
LALƏGÜN
LALƏM