LEYLAXANIM

Leyla xanım; incə, zərif, qarasaçlı, zanbaq kimi qız.
LEYLA
LEYLAM