LUQUT

(Dərbənd)
bax lokut . – Yığıban dırnovucnan luqut düzəldeydig
LUĞAB
LULAN