MÖHBALI

Ərəbcə “Əliyə məhəbbət”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖCÜZƏ
MÖHBƏDDİN