MÜƏZZİN

Ərəbcə azan sözü ilə qohumdur. “Azana dəvət edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜƏMMA
MÜFƏSSƏL

Значение слова в других словарях