MÜCADİLƏ

Ərəbcə cədal (qalmaqal) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜBARİZ
MÜCAHİD

Значение слова в других словарях