MÜDAM

Ərəbcə daima sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜDAXİLƏ
MÜDAVİM

Значение слова в других словарях