MÜFTƏXOR

Farscadır, müftə (əsli: moft) xor (yeyən) sözlərindən əmələ gəlib.“Pulsuz, zəhmətsiz yeyən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜFLİS
MÜFTİ

Значение слова в других словарях