MÜFTİ

Ərəbcədir, mənası “islam qanunlarını şərh edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜFTƏXOR
MÜĞƏNNİ

Значение слова в других словарях