MÜKƏDDƏR

Ərəbcə kədər sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜKALİMƏ
MÜKƏMMƏL

Значение слова в других словарях