MÜLKİYYƏT

\[ər. ىٍِ خٍ \] – hər hansı obyektlərin subyektə məxsus olması.
MÜLAHİZƏ
MÜMKÜN

Digər lüğətlərdə