MÜNƏQQİD

Ərəbcə tənqid sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜNBİT
MÜNİRƏ

Значение слова в других словарях