MÜNİRƏ

Nur, ənvər sözləri ilə qohumdur, “parlaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜNƏQQİD
MÜNSİF

Значение слова в других словарях