MÜQƏSSİR

Ərəbcə qüsur sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜQƏDDİMƏ
MÜLAYİM

Значение слова в других словарях