MÜXLİS

Ərəbcə “xalis” (sadə, təmiz) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜXƏNNƏS
MÜKALİMƏ

Значение слова в других словарях