MIX

Fars sözüdür, bizdə dingə işlədilib. Dingil isə “ox”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MƏZUR
MIRTIQ

Значение слова в других словарях