MƏHƏBBƏT

\[ər. ِٙجخ \]– insanların qarşılıqlı maraq və meyllərinə əsaslanan ünsiyyət və yaxınlıq münasibətlərindən doğan dərin intim hiss.
MƏFKURƏ
MƏXLUQAT

Digər lüğətlərdə