maddə

is. substance f ; matière f ; üzvi ~lər matières organiques ; qeyri üzvi ~lər matières inorganiques ; qidalı ~lər substances alimentaires ; partlayıcı ~ explosif m ; kimyəvi ~ substance chimique ; ~lər mübadiləsi métabolisme m ; fəls. matière f ; hüq. article m ; clause f (sazişdə) ; cinayət məcəlləsinin ~si article m du code pénal ; point m ; chapitre m

madam ki
maddəbəmaddə

Digər lüğətlərdə