MANİLİK

Zərdüştiliyin, budizmin, xristianlığın, qnostisiz-min və digər təlimlərin təsiri altında yaranmış dini-fəlsəfi təlim.
MANİXEİZM
MATERİALİZM

Digər lüğətlərdə