MARITLAMAQ

Mənası “pusmaq” (qulaq acmaq) deməkdir. Marı-qmarı-t for­ma­ları var. Marıq vermək – “suyun qulağını dəyişmək”ləsinonimdir. Görünür, marı sözü hansı dildəsə “qulaq’ deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAREOQRAF
MARİKULTUR

Значение слова в других словарях