MERİTOKRATİYA

\[lat. meritus – layiqli, yun. Kratos – hakimiyyət\] – burjua politologiyasında anlayış; şəxsi xidmət və bacarıqları əsaslarında seçilmiş şəxslərdən ibarət hökümət tərəfindən idarə edilən cəmiyyət ifadə olunur; ―postindustrial cəmiyyət‖ və ya ―bilik cəmiyyəti‖nin \[―istehlak cəmiyyəti‖ndən sonra gələn\] sinonimidir.
MEXANİZM
METAFİZİK