MEXANİZM

\[mecanisme\] – mekanikçilik: Bütün cismani dəyişiklikləri mexaniki hərəkətlərlə açıqlamağa çalışan görüş.
MEXANİSİZM
MERİTOKRATİYA

Digər lüğətlərdə