METAFİZİK

\[methaphysique\] – Fizik ötesi –İlm-i mababdet tabia: ―İlk xəstəliklərin və ilk prinsiplərin elmi‖ deyə tərif olunur.
MERİTOKRATİYA
METAFİZİKA

Digər lüğətlərdə