MİNA

MİNA I is. [ fr. ] Su və ya yer altına qoyulan iri mərmi. Gül-çiçək yerinə, bülbül, yaxşı bax; Minalar əkilib indi çöllərə (B.Vahabzadə).

MİNA II is. [ fr. ] Karandaşın içi.

MİNA III is. [ fars. ] Sürahi. Bir gərdəni mina, ağzı piyalə; Bir ləhcəsi şirin yara aşiqəm (M.P.Vaqif).

MİN
MİSRİ

Digər lüğətlərdə