MİRDAMƏD

Mir ərəbcə əmir (başçı, şah) sözünün ixtisarıdır, daməd isə farsca “kürəkən” deməkdir. Söz “şahın kürəkəni” anlamını verir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİRAS
MİS

Значение слова в других словарях