MİS

Hetlərin dilində “qırmızı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİRDAMƏD
MİSGƏR

Значение слова в других словарях